A | Mnemosynefjäril | L

©gustafsson | 06 juni 2017| Mnemosynefjäril en av våra mest hotade fjärilsarter. Fjärilen är i Sverige sällsynt och finns i Medelpad, Uppland och på ett fåtal platser i Blekinge. Bilden är tagen strax utanför Ronneby där den kräsna skönheten fortfarande kan finna en lämplig biotop.

©ontact