Vad är leiftime.se ?

Leiftime.se är en fotoblogg som drivs av två fotoamatörer L|Leif och H|Henrik från Lund. Bloggen startades våren 2015 och ambitionen var att bli bättre fotografer.

Det var U|utmaning som startade leiftime.se. Utmaningen innebär att vi  under en begränsad tid på en utvald plats tar ett antal bilder, där utgångspunkten ett för dagen valt tema. Bilder, erfarenheter och tankar presenteras sedan på varsin sida. Därefter bedömer vi varandras bilder och utser varandras bästa bild. Valet motiveras med utgångspunkt från tolkning av temat och bildens fotografiska kvaliteter. Till varje utmaning  ingår en selfi från platsen!

Förutom utmaningar så presenteras våra bästa bilder i G|gallerier med olika avgränsade teman. Här hamnar bilder som vi är extra stolta över och som vi gärna vill visa och lyfta fram. Fotografierna  kan hämtas från utmaningar eller från bilder som vi tagit i andra sammanhang.

D|Dokumentation är ett fotoreportage. Målet är att fånga och därmed dokumentera en stämning, tidens tand eller något karakteristisk för en plats, ett yrke, et objekt eller en person. En samling foton som berättar en historia.

S|Stafetten är en utmaning där bilder tolkas och kopplas ihop till en kedja av samband efterhand som nya bilder läggs upp. Två eller flera personer kan på detta sätt träna upp sin bildtolkningsförmåga.

Under rubriken A|aktuellt kan du se de senaste bilderna från aktuella händelser eller företeelser. Bilderna kan vara tagna vid en speciell händelse, ett evenemang eller bara för att det är kul att fota saker som man ser och upplever. Det kan vara en ensam bild eller en bildserie som vi gärna vill dela med oss av. En del av dessa bilder kan sedan dyka upp i ett galleri.

I T|tips och trix sammanfattar vi de kunskaper och färdigheter som vi fått på på vägen med vårt projekt.

Leiftime.se – en fotoresa som inte har ett slut. De började med utmaning men nu finns det mycket mer. Enjoy!

Mer info finns här!

/Henrik & Leif

 

 

©ontact