GL | Dovhjortar på Hanö

Hanö |   Augusti 2022 | ©gustafsson

Hanö ligger i Hanöbukten, strax öster om Listerlandet i Sölvesborgs kommun. Öns natur är variationsrik, med avenboksdominerade ädellövskogar, öppna gräsmarker och buskmark.

Fram till början av 1800-talet dominerades markerna av ädellövskogar. Genom kreatursbete och skogsavverkningar bland annat för att driva fyren så blev ön utan skog under början av 1900-talet. 

För att ha betande djur på ön så planterades några dovhjortar in på 1950-talet och ön har idag en halvvild dovjhortstam.

Bilderna är tagna en tidig augustimorgon nära Hanö fyr. Några av bilderna är konverterade till svart-vit i Adobe Lightroom.

Klicka på bild i nedanstående galleri för att få en förstoring. Du kan därefter bläddra i galleriet.

©ontact