GL | Forsakar

Forsakar |  januari 2020 | ©gustafsson |

Forsakarsravinen är ett naturreservat vid Linderödsåsens östra sluttning. . Ravinen är cirka 40 meter djup och här finns idag två naturliga vattenfall som tillhör Skånes högsta. Bilderna är tagna med ND-filter för att förlänga exponeringstiden. Exponeringstiderna på dessa bilder ligger mellan 1/2- 10 sek. Ju längre exponeringstid ju mer utsmetad blir rörelsen i vattnet. Ett stadigt stativ är nödvändigt vid denna typ av bilder.

©ontact