GL | Måkläppen | Falsterbo

Måkläppen | ©gustafsson |

Naturreservatet Måkläppen utgörs av ett sandrev i Skånes sydvästra hörn, strax söder om  Falsterbo. Naturreservatet karakteriseras av stora sanddyner som ständigt förändras i form och storlek på grund av havsströmmarna och vinden. Kolonier av knubbsäl och gråsäl håller till på reveln större delen av året. För att skydda djurlivet så är det endast tillåtet att besöka Måkläppen från november till 0ch med januari.

©ontact