Kvalmsö naturresevat | Vambåsa | Blekinge

Vambåsa |  oktober  2019 | ©gustafsson    Kvalmsö är en skärgårdsö i Ronneby skärgård som kan nås till fots från  Vambåsa hagmarker. Ön präglas av ett välbevarat äldre kulturlandskap. Nedanstående bildgalleri togs en molnig höstdag i slutet av november.

Klicka på bild för förstoring.

©ontact