Rövarekulan | Bråån

Röverekulan |  november  2019 | ©gustafsson | Genom rövarekulan slingrar sig Bråån. Vattenflödet har urholkat en ravin som har blottat lerskiffer.  Skiffern har bildats av lerpartiklar  som sjönk till botten i ett hav  för 400 miljoner år sedan.

Många av bilderna här nedanför är tagna med nd-filter framför kameralinsen. Filtret ökar exponeringstiden vilket gör att vattnets rörelse smetas ut. Beroende på filtrets styrka kan man få exponeringstider upp till  flera minuter även i dagsljus. Metoden kräver ett stadigt stativ.

©ontact