Dokumentation

D|Dokumentation är ett fotoreportage. Målet är att fånga och därmed dokumentera en stämning, tidens tand eller något karakteristisk för en plats, ett yrke, et objekt eller en person. En samling foton som berättar en historia.

©ontact