Utmaning

Det var U|Utmaning som startade leiftime.se. Utmaningen innebär att vi  under en begränsad tid på en utvald plats tar ett antal bilder, där utgångspunkten ett för dagen valt tema. Bilder, erfarenheter och tankar presenteras sedan på varsin sida. Därefter bedömer vi varandras bilder och utser varandras bästa bild. Valet motiveras med utgångspunkt från tolkning av temat och bildens fotografiska kvaliteter. Till varje utmaning  ingår en selfi från platsen!

/Henrik & Leif

©ontact