U17H | Desarmering

©garde | leitz 28mm 2.8 |

Desarmering är temat för denna foto-utmaning men också en påminnelse om processen som tar fart när det är dags för nya krafter att ta över. Man kämpar emot men för eller senare blir det tydligt för alla att det är lika bra att lägga av.

På den här platsen har en ny generation – en armé så att säga – redan etablerat sina hängställen i enorma silos och lämnat sina märken där – fast inte utan motstånd i form av varningsskyltar och stängsel och hot om att platsen kommer röjas. Från nya häststallet strax intill ser vi tonåringar traska genom lämningarna från betongfabriken som var de ägare.

På plats är det inte svårt att höra alla berättelser som strömmar ur dessa ruiner – om en industri som på gott o ont sangoliskt har varit mötes- och arbetsplats för lokalsamhällets förfäder – bara genom att stå kvar. Ni som äger o bestämmer, desarmera inte ungdommernes initiativ till att inta denna anrika platsen. Lämna den i fred.

Här är min berättelse men kolla också på Leifs U17!

/Henrik

After Work

©ontact