U17 | Desarmerat | H om L

©gustafsson |

Saften o kraften har runnit ur cement fabriken men en ny kultur har taget över och satt sitt tag. Man anar att en ny grön kultur har börjat droppa från samma rör. Och vilket drama, nedan, när linsen riktas uppemot himlen och antyder att naturkrafter har hjälpt till med desarmeringen!

I gallerian nedan ser man klotter som inte ger sig utan genstridighet, men industrin gör inte häller. Bra dialog mellan för och nu!

Mycket välvalt att gå i mörkekammaren och ta fram dessa:

Tack för idé till en häftig plats för utmaning, Leffe och för bilden på mig :)

/Henrik

©ontact